Contact us

Tshepo Nkosi

Tel: (+27) 12 473 0103

E-mail: tshepon@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001